Venstre i Århus Kommune indkalder til generalforsamling


Tid: tirsdag den 6. marts kl. 19.00 2018

Sted: Mageritsalen, Vejlby-Risskov Hallen, Vejlby Centervej 51, 8240 Risskov

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
 4. Behandling af regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningers kontingent til kommuneforeningen, kandidatbestyrelse og regionsbestyrelse jævnfør vedtægternes §3.pkt.5 og 6
 7. Valg af formand
 8. Valg af næstformand
 9. Valg af kasserer
 10. Valg af sekretær
 11. Valg af revisorer og suppleanter
 12. Valg af formænd for kredsbestyrelser
 13. Valg af kredsbestyrelser
 14. Valg af medlem til regionsbestyrelsen
 15. Valg af delegerede til landsmødet
 16. Venstres Ejendomsfond i Århus Kommune
  1. Formandens beretning
  2. Fremlæggelse af reviderede regnskaber og budget
 17. Eventuelt

Medlemmer som har betalt kontingent 8 dage før mødet har stemmeret.

Med venlig hilsen
 
Michael Gram
Formand Venstre i Århus Kommune

Generalforsamlinger i Vælgerforeninger

 • Venstre i Aarhus Vest har generalforsamling mandag den 19. februar kl. 19.30 i Lokalcenter Brabrand
 • Venstre i Aarhus Syd har generalforsamling mandag d. 19. februar kl. 19.00 i Solbjerg Forsamlingshus.
 • Venstre i Lystrup-Elev-Lisbjerg-Trige har generalforsamling den 21. februar
 • Venstre i Vejlby-Risskov har generalforsamling torsdag d. 22. februar kl. 19.00 i Vejlby Sognegård.
 • Venstre i Sabro-Tilst har generalforsamling 27. februar 2018, kl. 19.00 på Lokalcenter Havkær i Tilst.
 • Todbjerg – Mejlby og Spørring Venstrevælgerforening holder generalforsmling tirsdag den 27. februar kl. 19.30 på Spørringvej 34, Mejlby, 8530 Hjortshøj

 • Venstre i Løgten/Skødstrup afholder generalforsamling i Skødstrup sognegård mandag den 29.januar kl. 1930