bestyrelse

16. januar 2021

Susanne Green

Formand

Telefon: 22 10 13 12


Ejnar schultz

Næstformand

Telefon: 21 71 77 39

Anders G. Larsen

Kasserer & Forretningsudvalg

E-mail: hralarsen@hotmail.com

Telefon: 61 33 85 47

Vibeke Christensen

Sekretær

3. kreds Aarhus Nord


E-mail: sekretaer@venstreaarhus.dk
Telefon: 30 91 17 23

MAthilde hjort bressum

VU & Forretningsudvalg

E-mail: bressum@vu.dk
Telefon: 26 64 66 02

EIGIL EGE PETERSEN

1. kreds - Århus Syd

E-mail:Eigil.egep@gmail.com
Telefon: 21 42 78 01

METTE CHRISTENSEN

2. kreds - Århus Vest

E-mail:mettechr@stofanet.dk
Telefon: 31 60 10 23


4. kreds - Århus Øst

E-mail:

vælgerforeninger

14. januar 2019

Henrik Arens

Århus Venstreforening

Forretningsudvalg

E-mail: henrik@arens.dk

Telefon: 

LÆS MERE