bestyrelse

4. juli 2020

Susanne Green

Formand

Telefon: 22 10 13 12


Ejnar schultz

Næstformand

Telefon: 21 71 77 39


Peter Carlsen

Kasserer

E-mail: pca@adr.dk

Telefon: 42 25 81 44


Vibeke Christensen

Sekretær

3. kreds Aarhus Nord


E-mail: sekretaer@venstreaarhus.dk
Telefon: 30 91 17 23


MAthilde hjort bressum

VU & Forretningsudvalg

E-mail: bressum@vu.dk
Telefon: 26 64 66 02


Gunner N. Thomassen

1. kreds - Århus Syd

Telefon: 29 21 62 63


METTE CHRISTENSEN

2. kreds - Århus Vest

E-mail:mettechr@stofanet.dk
Telefon: 31 60 10 23


Bruno Christensen

4. kreds - Århus Øst

Telefon: 86 99 32 99

vælgerforeninger

14. januar 2019

Henrik Arens

Århus Venstreforening

Forretningsudvalg

E-mail: henrik@arens.dk

Telefon: 

LÆS MERE