bestyrelse

6. juni 2021

Susanne Green

Formand

Telefon: 22 10 13 12


Ejnar schultz

Næstformand

Telefon: 21 71 77 39

Anders G. Larsen

Kasserer & Forretningsudvalg

E-mail: hralarsen@hotmail.com

Telefon: 61 33 85 47

Vibeke Christensen

Sekretær

3. kreds Aarhus Nord


E-mail: sekretaer@venstreaarhus.dk
Telefon: 30 91 17 23

MAthilde hjort bressum

VU & Forretningsudvalg

E-mail: bressum@vu.dk
Telefon: 26 64 66 02

MORTEN JØRGENSEN

1. kreds - Aarhus Syd

E-mail:mj-viborg@live.dk
Telefon: 2170 9902METTE CHRISTENSEN

2. kreds - Aarhus Vest

E-mail:mettechr@stofanet.dk
Telefon: 31 60 10 23
Martin Sørensen

MARTIN SØRENSEN

4. kreds - Aarhus Øst

E-mail:
venstre.aarhus.oest@gmail.com
Telefon: 2126 5024