Opstillingsmøde Kommunal- og Regionsrådsvalg 2021

16

jun.

Start: 16/06/2021 18:00 Slut: 16/06/2021 00:00

Sted: Scandic Aarhus City

Adresse: Østergade 10, 8000 Aarhus C

Venstre i Aarhus Kommune (VÅK)  indkalder hermed til opstillingsmøde for kandidater til hhv. Kommunalvalg og Regionsvalg 2021.

 

Dato: 16. juni 2021

Tid: Kl. 18.00 (dørene åbnes for tjek-ind og udlevering af stemmesedler kl. 17.30)

Grundet Corona-restriktioner om afstand mv. er der tilmelding til dette opstillingsmøde. Tilmelding skal ske til Vibeke Christensen på enten mail: vtilmelding@gmail.com eller telefon: 30921723 senest den 11. juni 2021.

 

Det er vælgerforeningerne og VU, der indstiller kandidater til Venstres liste. Venstres medlemmer afgør rækkefølgen af kandidaterne på listen.
 
Der foretages sideordnet indplacering af kandidaterne på Venstres fællesliste til kommunalvalget. Det betyder, at det på valgdagen til november er det personlige stemmetal, der afgør hvem der bliver valgt til byrådet. Placeringen på listen er underordnet. Alligevel er det naturligvis et ønske blandt kandidaterne om at blive placeret så højst som muligt på listen. På opstillingsmødet stemmes om pladserne 2 og frem, da Christian Budde som spidskandidat naturligt står som den første på listen.


Dagsorden:

  1. Velkomst
  2. Valg af stemmetællere
  3. Valg af dirigent
  4. Spidskandidaten har ordet
  5. Kandidatpræsentation KV21/RV21
  6. Indplacering af kandidater til KV21 og RV21
  7. Pause
  8. Præsentation af opstillingslisten
  9. Tak for i aften

Jf. VÅK’s vedtægter § 5 omkring Opstillingsmøde står at:

 

Stemmeret og valgbarhed ved opstillingsmøder har alle medlemmer, der

·         har betalt kontingent senest 7 dage før opstillingsmødet

·         er medlem af en af de vælgerforeninger, der medvirker i opstillingen

·         har bopæl i kommunen

 

Fra den dato vil der på VÅK’s hjemmeside, www.venstreaarhus.dk findes en oversigt over kandidaterne, så man har mulighed for at forberede sig inden opstillingsmødet.

Hvis man ønsker at afgive stemme, men ikke ønsker at deltage i selve opstillingsmøde, er der på grund af Corona åbent for afgivelse af stemme ved indgangen til mødesalen i tidsrummet 17.30 - 19.00, så man ikke behøver deltage i selve mødet. 

Der er ikke mulighed for at brevstemme eller afgive stemme ved fuldmagt.


Hotellet er ansvarlig for overholdelse af Corona restriktionerne, og der skal vises gyldigt Coronapas ved indgangen.

 

Der vil blive serveret kaffe, the og vand. Der er mulighed for at købe sodavand, øl mv. i hotellets bar.

 

Hvis der melder sig kandidater efter opstillingsmødet, har VÅK mulighed for at indplacere disse nederst på listen.

Mange hilsener

 

Susanne Green

Formand for Venstre i Aarhus Kommune