politik

2. juni 2017

VISIONER FOR AARHUS

Århus er byen ved vandet, skoven og vi har noget af Danmarks flotteste natur lige uden for døren. Men endnu mere karakteristisk for Århus er, at vi har Danmarks yngste befolkning. Det skyldtes naturligvis, at vi har et universitet i verdensklasse og de mange andre kompetente uddannelsesinstitutioner. Vi har i forhold til vores størrelse helt usædvanligt meget puls – kultur, sport, forlystelsesliv og gode vækstmuligheder indenfor alle brancher. Århus er med andre ord rigtigt godt rustet til at imødekomme fremtidens krav til en velfungerende storby og stor Århus – på vores helt egen sikre, rolige men ambitiøs og visionære jyske måde.

Der er endnu større muligheder for byen. Der er områder, hvor vi kan og skal gøre det meget bedre. Med sikre hænder på roret vil Venstre i den kommende periode styrke indsatsen ved at:

·         Skabe de nødvendige vækstbetingelser for vores erhvervsliv, således de kan skabe reelle jobs. Det skal bl.a. ske ved at udvise rettidig omhu med de nødvendige anlægsinvesteringer. VENSTRE vil ikke kun administrere magten, men tage ansvar og udvise lederskab for at udvikle Århus. VENSTRE har tidligere vist, at vi kan og vil tage ansvar.

·         Udvikle vores folkeskole, børnepasning, ældrepleje og sundhedsvæsen i samarbejde med medarbejdere, ledelse, forældre, børn og ældre.  VENSTRE vil udvikle graden af lokalt selvstyre i kommunens mange institutioner og skoler, så flere beslutninger træffes lokalt.

·         Den bedste integration sker i dagligdagen – i institutionen, i skolen, på arbejdspladsen. Integration sker ikke via særbehandling, men gennem inklusion. VENSTRE vil integration, hvor det har en konsekvens at træde ved siden af og ikke påtage sig de nødvendige samfundsansvar – særligt som forældre.

·         Vi vil arbejde for en ensartet service i hele Århus Kommune, fordi Århus er ét Århus.

 

Vækst og rammer

Venstres erhvervspolitiske vision er at skabe gode betingelser for vækst i det private erhvervsliv i Århus Kommune. Det er virksomhederne, som bedst selv er i stand til at finde og udvikle vækstområder uden, at det offentlige griber forstyrrende ind.

Men Århus Byråd skal medvirke til at støtte og motivere erhvervslivet ved at stille den bedst opnåelige og hurtigst arbejdende offentlige service til rådighed for virksomhederne i Århus Kommune.

Byråd i Århus skal medvirke til at sikre et godt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter og højere læreanstalter, og ved at sætte fokus på de områder, hvor vi har særlige styrker at bygge på, nemlig havnen, fødevareindustrien, energisektoren, samt IT og bioteknologi. Det er også vigtigt at forbedre infrastrukturen omkring havnen, landtransport og lufthavn.

Århus kan og skal være bedre, bedre til at planlægge, investere og udvise rettidig omhu for at lave de nødvendige investeringer. Vores bys potentiale lider under at socialistiske flertal ikke har kunnet blive enige og sikret, at der blev lavet de rette investeringer i tide.

VENSTRE vil udvide og tilpasse infrastrukturen til byens vækst, f.eks. ved udvidelse af samtlige indfaldsveje til byen.

Rammevilkårene for store koncerter og sportsarrangementer er kun blevet til snak og taler, borgerne er henvist til planer og løsninger langt ud i fremtiden. Løsningerne i Århus kommer desværre lidt modsat.

Det er vigtigt, at vi investere og udbygger byen i tide. Lige nu lider infrastrukturen, den kollektive trafik, de handlende og borgerne under at man siden 90´erne ikke traf de nødvendige modige beslutninger og forberedte byen på den befolkningsvækst vi har.

Århus skal være erhvervskommune i toppen. Det vil VENSTRE sikre ved at kommunen skal være der for virksomhederne, når de har behov for råd og service for at starte, fungere og udvikle sig uanset størrelse. Det er ikke nok at lave flotte kampagner, om at vi elsker erhvervslivet, hvis vi svigter, når der skal kæmpes for virksomhedernes rammevilkår.

Århus skal skabe rammer for erhvervslivet, der bryder de barrierer ned, der kan være mellem forskning og virksomhederne, særligt når vi har positivt vækstpotentiale i form af et vi har et universitet i Verdensklasse, en veluddannet ung arbejdsstyrke og virksomheder der har en god ide og produkter.

Århus Kommune skal investere nu og fremtidssikre infrastrukturen, således at vi skaber den nødvendige mobilitet og effektivitet. E-45 skal udvides, nye letbaneetaper skal igangsættes og Kattegat-forbindelsen skal besluttes snarest og skal tognettet  skal elektrificeres.

Århus og erhvervslivet har brug for forenkling. Alt for tit oplever erhvervslivet og borgerne at opgaver bliver unødvendigt besværliggjort. Og det opleves som om der lægges hindringer i vejen for hinanden, frem for at hjælpe hinanden – det kræver naturligvis nytænkning, forenkling og politisk mod.

 

Kernevelfærd

VENSTRE vil fastholde og udvikle vores kernevelfærd: skoler, børnepasning, ældrepleje og sundhedsvæsen. Vi kan fastholde kernevelfærden i vores kommune – selv om der eksempelvis bliver flere ældre, og at Kommunen lider under dårlig økonomistyring.

Vores ældre har skabt velfærdssamfundet, de har ydet i mange år og nu skal de nyde deres alderdom. Derfor skal vi sikrer at de trygge, trives og der tages godt af dem. Det kræver klare prioriteringer, og dem er jeg og Venstre klar til at tage. Det kræver en enorm indsats og omprioritering af det vi gør, og den måde vi gør det på – i dialog med borgere og medarbejder. Men det er muligt. Det har vi gentagne gange vist, da vi skulle hjælpe skiftende borgmestre med at fulde deres kasse underskud hul op, år efter år.

 

Integration

God integration er ikke kendetegnet ved hvor mange penge, der er brugt på integrations-projekter, men på hvor naturligt alle dele af Aarhus harmonerer. VENSTRE tror på, at vi kommer længere med personlig åbenhed, fremfor dyre projekter, som ikke virker naturligt integrerende. Der skal fastsættes mål for afvikling af alle eksisterende integrationsprojekter.

VENSTRE mener, at integration skal ske som en naturlig del af dagligdagen. Det betyder, vi inkluderer frem for at ekskludere. Begreber som to-sproget og andengenerationsindvandrer bør undgås, og i stedet skal der fokuseres på ressourcebegreber og inkludering.

 

Service

VENSTRE vil arbejde for en ensartet service i hele Århus, fordi Århus er ét Århus. Borgere der bor i forstæderne er en del af Århus. Århus er ikke bar en by, men en stor kommune, derfor har alle skatteydere krav på den samme service uanset deres bopæl.

Århus Kommune skal løfte og hjælpe socialt belastede områder, men i den iver skal vi ikke glemme at støtte op omkring den store masse af velfungerende boligområder i vores by. Vi skal huske at bidrage til at de velfungerende områder også i fremtiden er velfungerende. Dette skal gøres ved at støtte op omkring fritids- og foreningslivet, samt de tusinder af frivillige der hver dag gør en stor forskel for vores børn.

Aarhus Kommune skal blive bedre til at løse sine opgaver, så borgerne bliver mere tilfredse og så ydelserne ikke koster mere end hvad andre kommune kan løse opgaverne til.  Hvis Århus Kommunes omkostninger til pasning, folkeskole og ældreområdet fulgte landsgennemsnittet kunne kommunen frigøre 787 mio. kr. årligt.

Hvis vi kunne få ledigheden af borgere med anden etnisk baggrund end dansk ned på den samme som landsgennemsnitter vil vi kunne frigøre 68 mio. kr. om året.

Altså 855 mio. kr. til mere og bedre velfærd samt bedre rammevilkår for erhvervslivet.

Aarhus Kommune skal være i front med konkurrenceudsættelse og være blandt de 10 bedste kommuner til at realisere gevinsterne ved konkurrenceudsættelse.

Venstres ambitioner for Aarhus stiller store krav til både private og offentlige investeringer. VENSTRE er meget motiverede for at kommunens vækst sker gennem aktiv brug af offentligt privat partnerskab (OPP), hvor private investorer på kommunens vegne finansierer og etablerer kommunale bygninger m.v.

 

Der er brug for Venstre

Venstre og de borgerlige partier har haft som opgave at sikre, at det socialistiske flertal lavede mindst mulige skade. Det har vi sikret, gennem aktivt politik og med gennemførelse dele af vores politik.

Derfor er der brug for et stærkt borgerligt Århus Byråd, der ikke kun skal minimere skaderne af socialistisk flertal, men også skal kunne sætte kursen ligesom borgmester Louise Gade gjorde det i sin tid. Resultaterne af hendes og Venstres vision kan bl.a. ses på havnen, der er massevis af byggekraner og realpolitik gennemføres.

VENSTRE prioriterer borgerne og erhvervslivet. VENSTRE er garanter for en klar prioritering af tiltag, der gavner borgere og erhvervsliv. Når beslutninger træffes uden om Venstre går det den forkerte vej. Det gjorde det i forbindelse med skolestrukturen og planer om at lukke bl.a. Rundhøjskolen. Det gjorde det, da man besluttede at kun købe fairtrade kaffe. Det gjorde det, da man besluttede, at borgerne i Gellerup kun skal betale 200 kr. for fritidstilbud uagtet deres husstandsindkomst, mens alle andre forældrer skal betale op til 7000 kr. for det samme tilbud.

Derfor er der brug for et systemskifte i Århus Kommune. Det er aldrig sundt, når de samme magthavere sidder for længe på magten. Det bliver svært at lave om på systemer, man selv har opbygget. Vanens magt udelukker nye muligheder.