Opstillingskreds Nord

Bestyrelsen

Fakta

Aarhus Nord består af den del af Aarhus Kommune, der mod syd følger Aarhus 1. kreds' (del af bykernen) nordgrænse fra Aarhus Bugt indtil Åby sogn, fortsættende i en linje i nordlig retning langs østsiden af Åby, Hasle, Tilst og Kasted sognegrænser til kommunegrænsen, og som mod nord og øst begrænses af en linje løbende fra Aarhus Bugt langs Risskov og Vejlby sognes syd- og vestgrænser, Ellevang sogns vestgrænse, videre mod nord langs Egå og Hjortshøj sognes vestgrænser.