Venstre i Aarhus Byråd

Venstres 5 politiske spor

1. Grøn omstilling, erhverv, arbejdsplads og innovation

2. Kulturområdet

3. Børnefamilieområdet

4. Social- og ældreområdet

5. Et oplandsfokus

Byrådsgruppen


Venstres byrådsgruppe består af de valgte kandidater fra Venstres liste til kommunalvalget. Hvis valgte byrådsmedlemmer fra andre partier ønsker at skifte til Venstre, kræver det at en vælgerforening i kommunen ønsker at optage pågældende som medlem. Byrådsgruppen er Venstres politiske ansigt i kommunen.

Byrådsgruppen opgaver:

  • Arbejde på at gennemføre Venstres handlingsprogram, der er vedtaget af Venstres medlemmer forud for kommunalvalget.
  • Fastlægge Venstres holdning til sager, der skal behandles i byrådet.
  • Være i dialog med Venstres medlemmer og organisation om Venstres politiske linje i byrådet.
  • Orientere Venstres medlemmer og organisation om beslutninger, der er truffet/skal træffes i byrådet.
  • Igangsætte og deltage i politiske udviklingsprojekter sammen med Venstres medlemmer.
  • Synliggøre Venstres kommunalpolitiske synspunkter i medier m.m.
  • Medvirke til medlemstegning.
  • Medvirke i valg og folkeafstemninger.

Byrådsgruppen konstituerer sig selv og træffer beslutning om indstilling til sager, der er på byrådets dagsorden.

Byrådsgruppen har ansvaret for at organisere arbejdet i byrådsgruppe og f.eks. udarbejde en forretningsorden for arbejdet i byrådsgruppen.

Byrådsgruppens medlemmer står til ansvar overfor Venstres medlemmer, der har opstillet dem på Venstres liste, samt overfor de vælgere, der har stemt på Venstre og på de enkelte byrådsmedlemmer.

Hvis man bruger et billede fra det private erhvervsliv, kan man sige, at byrådsgruppen er direktionen, der står for den daglige drift; kommuneforeningen svarer til bestyrelsen, der har kontakten til direktionen, medlemmerne er aktionærerne og vælgerne er kunderne.

Byrådsgruppen