Vælgerforeninger

Venstres medlemmer er forankret i vælgerforeningerne. Det er her, man som medlem betaler sit kontingent. Og det er vælgerforeningen, der har den primære kontakt til medlemmerne. Vælgerforeningen er Venstres ansigt i lokalsamfundet.

Vælgerforeningerne har en række ansvarsområder, som bl.a. omfatter:

  • Medlemshvervning.
  • Medlemspleje og gentegning.
  • Medlemsaktiviteter og tilbud til vælgerne.
  • Deltagelse i nærdemokratiet.
  • Sikre V-aktivitet i nærområderne.
  • Kommunalvalg – med evt. opstilling af kandidater (hvis beslutning om lokal opstilling er vedtaget på kommuneforeningens generalforsamling).
  • Kontakt med folkevalgte i vælgerforeningen.
  • Foreningsadministration omfattende kontingentopkrævning og medlemsregistrering (kan evt. overdrages til kommuneforeningen).
  • Indberetning af medlemstal til kommuneforeningen.
  • Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger.
Venstre i Aarhus Kommune er opdelt i fire vælgerforeninger, og du kan find mere om din lokale vælgerforening nedenfor: