Ekstraordinær generalforsamling

24

jun.

Start: 24/06/2021 19:00 Slut: 24/06/2021 00:00

Sted: Virtuelt

Adresse:

VENSTRE I ÅRHUS KOMMUNE INDKALDER tIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING den 24. juni 2021 

                     

På den ekstraordinære generalforsamling behandles punkter, der blev udsat fra den ordinære generalforsamling den 12. marts 2021.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes virtuelt via teams den 24. juni 2021 kl. 19.00. 


 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

 Valg af stemmetællere

  1. Valg af dirigent
  2. Behandling af regnskab       
  3. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningers kontingent til kommuneforeningen, kandidatbestyrelse og regionsbestyrelse jævnfør vedtægternes §3. punkt 5 og 6. 
  4. Valg af kasserer
  5. Valg af revisorer og suppleanter
  6. Venstres Ejendomsfond i Århus Kommune

            - Formandens beretning

            - Fremlæggelse af reviderede regnskaber og budget

 

        8. Eventuelt

 

 

Mødes afholdes virtuelt, og derfor skal forslag til valg af kasserer og sekretær være indsendt til Vibeke Christensen senest den 21. juni kl. 12.00, da vi skal have styr på teknikken i forhold til en evt. afstemning ved flere kandidater.

Tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling skal ligeledes ske til Vibeke Christensen.

Forslag til kasserer og sekretær samt tilmelding kan ske via mail til: vtilmelding@gmail.com eller sms til Vibeke på 30921723.