Generalforsamling / Opstillingsmøde - Venstre i Aarhus Kommune

Generalforsamling / Opstillingsmøde - Venstre i Aarhus Kommune

5

mar.

Start: 05/03/2024 19:00 Slut: 05/03/2024 21:30

Sted: Vejlby Sognegaard

Adresse: Vejlby Centervej 25, 8240 Risskov

I fortsættelse af tidligere indkaldelse sendes hermed dagsorden til generalforsamling i Venstre i Aarhus Kommune (VÅK) og dagsorden for efterfølgende opstillingsmøde hvor der skal vælges spidskandidat til KV25 i Aarhus Kommune.

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Behandling af regnskab
4. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningernes kontingent til kommuneforeningen, kredsbestyrelser og regionsbestyrelsen, jf. stk. 5 og 6
7. Valg af formand
8. Valg af næstformand
9. Valg af kasserer
10. Valg af sekretær
11. Valg af to revisorer og suppleant(er)
12. Valg af 1 delegeret til landsmødt
13. Venstres Ejendomsfond i Århus Kommune
      - Formandens beretning
      - Fremlæggelse af reviderede regnskaber og budget
14. Eventuelt

DAGSORDEN FOR OPSTILLINGSMØDE

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Valg af spidskandidat for Venstre i Aarhus Kommune til KV25

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Venstre i Aarhus Kommune.