Opstillingskredse

Venstre i Aarhus Kommune er opdelt i fire opstillingskredse, som varetager opstilling af kandidater til folketingsvalg.
Kredsenes opgaver og ansvar:

  • Opstilling af folketingskandidat.
  • Kampagner forud for folketingsvalg.
  • Bistand til folketingskandidaten mellem valg.
  • Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger.
Kredsbestyrelsens opgave er i korthed at få opstillet en kandidat og få vedkommende valgt. Derfor skal kredsbestyrelsen hjælpe folketingskandidaten med at nå så bredt ud i kredsen som muligt og være i tæt dialog med kredsens medlemmer.

Find mere om din lokale opstillingskreds nedenfor: