Kommuneforeningen

Bestyrelsen


Venstres kommuneforeninger varetager Venstres opgaver i de enkelte kommuner. Kommuneforeningen er Venstres ansigt i kommunen og fungerer som en paraplyforening for Venstres vælgerforeninger i Aarhus Kommune.

Den ledes af en bestyrelse bestående af:

 • Formand, næstformand, kasserer og sekretær som er direkte valgt på generalforsamlingen
 • En repræsentant for hver af de 4 vælgerforeninger i kommunen
 • En repræsentant for hver af de 4 opstillingskredse i kommunen
 • To repræsentanter for Venstres Ungdom
 • Kommuneforeningens opgaver og ansvar:

  • Kommunalpolitisk handlingsprogram
  • Beslutning om opstilling af kandidater til kommunalvalg
  • Kampagner forud for kommunalvalg
  • Kontakt til Venstres gruppe i kommunalbestyrelse/byråd
  • Koordinator for politiske netværksgrupper
  • Administration af kontingent og medlemsregistrering for vælgerforeninger, jf. stk. 2
  • Administration af evt. offentlige tilskud (partistøtte)
  • Eventuelt kontingentfastsættelse til egen virksomhed
  • Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger.

Vedtægter