Vedtægter

På kommuneforeningens generalforsamling i 2023 blev det besluttet, at foreningen fremover følger Venstres generelle vedtægter, og at de hidtidige lokale vedtægter derfor nedlægges.

Venstres vedtægter. Se side 14 vedr. kommuneforeninger